Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Heeft u een vraag over zorg, jeugd en/of uw inkomen? Hiervoor kunt u bij de gemeente terecht, bij de afdeling Centrum voor Maatschappelijke Deelname (afgekort CMD). U kunt contact met het CMD opnemen als u zoekt naar:

– Jeugdhulp: begeleiding en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren.
– Hulp via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente kijkt eerst wat u, met hulp van familie, vrienden en buren, zelf nog kunt doen. Als blijkt dat dat niet lukt, wordt gekeken van welke voorzieningen u gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld een vervoersvoorziening, Hulp bij het huishouden of begeleiding bij een Persoonsgebonden Budget (PGB).
– Inkomensondersteuning. Misschien kunt u inkomensondersteuning krijgen als u een laag inkomen op bijstandsniveau heeft.
– Schuldhulpverlening. Hier kunt u hulp krijgen als u schulden of betalingsachterstanden heeft waar u zelf niet meer uit komt.
– Algemene Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente helpt u met vragen over bijvoorbeeld zorg, wonen, relaties, geldzaken en/of vrijwilligerswerk.

Klik hier voor meer informatie en bereikbaarheid:
Over het CMD | Geldrop Mierlo (geldrop-mierlo.nl)

DutchEnglishPolishTurkish