Ouderraad

Net zoals elke Kinderdagverblijf heeft ook Potje Knor een ouderraad. De ouderraad denkt mee over zaken als welzijn, veiligheid, gezondheid, voeding en hygiëne. We zien erop toe dat het pedagogisch beleidsplan wordt nageleefd en denken mee met Potje Knor over verdere ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit. En dat alles via de laatste normen verloopt. We volgen kritisch de uitslagen van de jaarlijkse GGD-inspectie en van het klanttevredenheidsonderzoek. We houden een vinger aan de pols bij zaken als bijvoorbeeld openingstijden en tarieven, communicatie naar ouders en wat verder aan de orde is op de verschillende vestigingen.

Via oudervertegenwoordiging van de vestigingen hebben we contact binnen Potje Knor om uitwisseling van ideeën tussen de vestigingen onderling te bevorderen. We krijgen veel informatie van Potje Knor. Bijvoorbeeld over nieuw beleid, wijzigingen in groepsindelingen, verschillende contractvormen en samenwerkingsplannen met scholen en andere (zorg)partijen. We behartigen de belangen van u en uw kind. Wij als ouderraad vinden daarbij een goede communicatie belangrijk. Niet alleen communicatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders, maar ook de communicatie tussen ouders onderling.

Het doel daarbij is ervoor te zorgen dat onze kinderen een fijne en veilige speelplek hebben bij Potje Knor. Een plek waar ze graag komen. De inbreng van u als ouder is daarbij natuurlijk van groot belang. Als u ons laat weten welk onderwerp u graag op de agenda zou willen zetten, gaan wij ermee aan de slag! We komen vier tot vijf keer per jaar bij elkaar samen met de afvaardiging van Potje Knor. Wat besproken is, staat in de notulen. We streven ernaar van elke een vertegenwoordiger te hebben. Er is altijd plek voor meer leden.

U bent van harte uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen!

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op:
Kinderopvang Potje Knor
t.a.v. De Ouderraad
Gijzenrooiseweg 13
5661 MA Geldrop
E-mail: ouderraad@potjeknor.nl