Pedagogisch beleid

Begeleiding: professionele en enthousiaste medewerkers

Elke opvanggroep bij Potje Knor wordt begeleid door professionele en enthousiaste pedagogische medewerkers. De groepsleiding krijgt daarnaast regelmatig ondersteuning van stagiaires PW/GPM of HBO Pedagogiek. Onze pedagogisch coaches zien erop toe dat al onze groepen volgens ons pedagogisch beleidsplan werken. Zo zorgen we dat uw kind altijd kan rekenen op goede opvang!

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): spelen is leren!

Bij Potje Knor stimuleren we op verschillende manieren de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor gebruiken we het erkende VVE-programma Puk & Ko voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Met behulp van thema's die aansluiten bij de belevingswereld bieden we uw kind spelenderwijs activiteiten aan die gericht zijn op interactief, betekenisvol en actief leren. Zonder dat we daarbij nadruk leggen op leren. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van uw kind. Door te spelen, ontdekken, knutselen, voor te lezen en lekker te bewegen, stimuleren we zowel de taalontwikkeling als de sociaal-emotionele, de cognitieve, de motorische en de zintuiglijke ontwikkeling. Maar vooral zorgen we ervoor dat uw kind een leuke tijd heeft bij ons!

Samenwerking met het basisonderwijs: het beste van twee!

Potje Knor werkt samen met het basisonderwijs. Met veel enthousiasme hebben we het idee in de praktijk gebracht om de overgang naar de basisschool voor kinderen laagdrempeliger te maken. We zijn op de locaties: Beneden Beekloop, de Coevering en de Dommeldal samen met de basisschool een startgroep gestart. Het welbevinden van de kinderen, de emotionele veiligheid en de meerwaarde voor de kinderen is hierbij het uitgangspunt. Het doel van de startgroep is om een doorgaande leerlijn en de lijn in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen geleidelijk te laten verlopen. Zowel wij als de basisscholen zijn ervan overtuigd dat de drempel tussen opvang en school met de startgroep wordt verlaagd. De stap naar de “grote school” is vaak spannend voor veel peuters. Sommige peuters kunnen bijna niet wachten, voor anderen is de stap misschien net iets te spannend. Met de startgroep proberen we de overgang te versoepelen en verzachten. We hebben voor deze startgroep een gezamenlijk programma bedacht. De peuters gaan kennismaken met schoolactiviteiten, zoals kringactiviteiten, werkjes uit de kasten en vrij spel. Er wordt ook gezamenlijk fruit gegeten in de klas en buiten gespeeld. Met de ouders van de kinderen, wordt het deelnemen aan de startgroep persoonlijk besproken.

We zien deze startgroep als activiteit, als extra aanbod voor de kinderen die hier aan toe zijn. Kinderen zijn niet verplicht om deel te nemen. De kinderen die aan de startgroep deel willen nemen starten eerst in hun eigen stamgroep en komen ook weer terug in de eigen stamgroep.

Activiteitengericht: BSO is hartstikke leuk!

Ieder kind is anders. En ieder kind wil op zijn eigen manier bijkomen van een schooldag. Daarom heeft Potje Knor een uitgebreid activiteitenaanbod voor de kinderen. Onze pedagogisch medewerkers informeren graag bij de kinderen wat ze leuk vinden, zo worden ze actief betrokken bij de invulling van hun eigen vrije tijd en sluit het aanbod aan bij de wensen en interesses van de kinderen. Op de BSO van Potje Knor staat ontspannen en talentontwikkeling voorop. Wil je sporten en bewegen, op (natuur)ontdekking of juist creatief aan de slag?! Dat kan bij ons allemaal! Onze pedagogisch medewerkers zetten daarvoor graag hun eigen talenten in. En hebben we het talent zelf niet in huis? Dan maken we ook gebruik van externe samenwerkingspartners die de leukste workshops verzorgen.