Kwaliteit

Begeleiding: professionele en enthousiaste pedagogisch medewerkers


Elke opvanggroep bij Potje Knor wordt begeleid door professionele en enthousiaste pedagogische medewerkers. Daarnaast krijgen de pedagogisch medewerkers regelmatig ondersteuning van stagiaires van SPW of HBO Pedagogiek. Onze orthopedagoog, die tevens zorgcoördinator en pedagogisch coach is, ziet erop toe dat al onze groepen op dezelfde wijze en volgens ons pedagogisch beleidsplan werken. Zo zorgen we dat uw kind altijd kan rekenen op goede opvang!

GGD-inspecties: altijd positieve resultaten


Elk jaar komt de GGD langs op onze groepen voor een grondige inspectie. En elk jaar geeft de GGD onze opvang een positief eindoordeel. Eventuele aanbevelingen van de inspecteurs volgen we zo snel mogelijk op. Daarnaast voeren we zelf, als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid, ieder jaar een risico-inventarisatie uit voor veiligheid en hygiëne. Hiermee brengen we mogelijke gevaren van tevoren in kaart en kunnen maatregelen worden genomen om risico’s te vermijden. De kwaliteit van onze opvang willen we uiteraard waarborgen! Verloopt iets toch niet helemaal naar wens, dan proberen we altijd samen met u naar oplossingen te zoeken. Voor het uitzonderlijke geval dat dat niet lukt, hebben we een klachtenregeling en zijn we aangesloten bij een externe klachtencommissie. Lees de volledige klachtenregeling hier

De inspectierapporten van de GGD van iedere vestiging vindt u op de pagina van de betreffende locatie.