Kindcentrum de Coevering

Samen met basisschool de Rots en basisschool de Regenboog vormt Potje Knor een Kindcentrum.
Binnen dit kindcentrum biedt Potje Knor dagopvang, peuteraanbod en Buitenschoolseopvang.

Peuteraanbod de Coevering

Binnen twee groepen, van maximaal 16 kinderen per groep, verzorgen bekende pedagogisch medewerkers het peuteraanbod.

Uw peuter is van harte welkom bij ons en mag vanaf twee jaar, twee dagdelen gebruik maken van ons peuteraanbod. Vanuit het peuteraanbod ontstaat er zo een doorgaande lijn naar groep 1 van basisschool de Regenboog en basisschool de Rots. Op deze manier wordt uw peuter spelenderwijs voorbereid op de volgende stap.
Peuters vanaf drie jaar mogen ook deelnemen aan de startgroep van ons kindcentrum, indien zij daar aan toe zijn en dit ook willen. Dit gebeurt natuurlijk ook in overleg met u.

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Bij het peuteraanbod kan uw kind onder professionele begeleiding spelen, ontdekken en zich optimaal ontwikkelen. De peuters worden begeleidt door VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Dit betekent dat alle pedagogisch medewerkers VVE zijn opgeleid en dus beschikken over de educatieve kennis en vaardigheden om de peuters spelenderwijs te begeleiden in hun doorgaande leerlijn van peuterspeelzaal naar basisschool.

Het peuteraanbod biedt peuters extra begeleiding als zij meer ondersteuning of aandacht nodig hebben op bijvoorbeeld het gebied van taal. Wanneer de peuters hiervoor een indicatie van Zuidzorg hebben ontvangen, kunnen ze tegen een gereduceerd tarief vier dagdelen naar het peuteraanbod komen. Wanneer een peuter extra zorg nodig heeft. Wanneer de peuters naar de basisschool gaan, dragen wij hun gegevens over aan de basisschool, zodat de leerkrachten daar een vervolg aan kunnen geven.

Dagopvang de Coevering

Binnen dagopvang de Coevering bieden we opvang aan kinderen van 0-4 jaar. Dit doen we vanuit twee verticale groepen (0-4 jaar samen) van maximaal 16 kinderen. De groepen delen samen een keuken en toiletruimte en hebben vanuit hun groep direct toegang tot zowel de grote speelhal als de buitenruimte. Zowel bij goed als slecht weer is er dus voldoende ruimte om volop te bewegen en ontdekken.

Wij werken met een vast team van professionals die elke dag onze opvang verzorgen. Voor de kleinste kinderen volgen we zoveel mogelijk het ritme van thuis en stemmen we onze begeleiding graag met u af. Vanaf 2 jaar.

BSO de Coevering

Potje Knor biedt zowel voor- als naschoolse opvang aan voor alle kinderen van basisschool de Rots en de Regenboog.  Voor school zijn de kinderen vanaf 7.00 uur van harte welkom en worden door onze pedagogisch medewerkers naar school gebracht. Na school worden de kinderen opgehaald en gaan ze samen met de pedagogisch medewerker naar de BSO. Na wat fruit en drinken is het tijd om van onze vrije tijd te genieten! Dit doen we door leuke activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de interesses en behoeftes van de kinderen. Sport en bewegen staat binnen deze locatie centraal. Onder begeleiding van een gespecialiseerde sportmedewerker worden er elke middag leuke beweegactiviteiten aangeboden. Natuurlijk is er ook ruim voldoende uitdaging voor kinderen die graag andere activiteiten doen, denk hierbij aan muziek, creatief of koken en bakken.

Ook tijdens studiedagen en vakanties bieden we een volledig dag programma en kunnen de kinderen de hele dag bij ons terecht.

Benieuwd naar onze ruime locatie binnen het Kindcentrum? Neem gerust contact op met onze locatie coördinator: Karen Bogers voor een vrijblijvende rondleiding.

Karen Bogers

Locatie coördinator

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

040-2861185


Kindcentrum de Coevering

Vespuccistraat 3
5665 GM Geldrop

Groepen

Dagopvang Snuffel
040 820 09 97
Dagopvang Peppa
040 820 09 97
Peuteraanbod Piggie 
040 285 38 38
Peuteraanbod Knirretje
040 285 38 38
BSO Bengel
040 780 25 50
BSO Morrel 
040 780 25 50

Landelijk Register Kinderopvang

Via onderstaande links kunt u het LRK nummer vinden van de betreffende opvangsoort. Tevens heeft u de mogelijkheid om de inspectierapporten van de GGD te downloaden.

LRK Kinderdagverblijf
LRK BSO