Kindcentrum de Ganzebloem

Peuteraanbod de Hobbit (Ganzebloem)

Binnen kindcentrum de Ganzebloem bieden we al 25 jaar peuteropvang aan (voorheen peuterspeelzaal). Peuters vanaf 2 jaar kunnen 5 dagen per week van 8.30uur tot 12.30uur gebruik maken van ons peuteraanbod. We hebben twee peutergroepen met elk maximaal 16 kinderen. Ons peuteraanbod vindt plaats naast de kleuterklassen, dus het is een kleine stap richting de basisschool. Met de peuters die hieraan toe zijn gaan we graag een kijkje nemen bij hun toekomstige klas. Op de Hobbit werken we vanuit herkenbare thema’s en bieden we elke dag spelenderwijs leerzame en aantrekkelijke activiteiten aan de peuters. Dit doen we met de hele groep, maar ook in kleine groepjes of zelfs individueel, Heeft uw kind behoefte aan extra VVE ondersteuning, dan is er de mogelijk om 4 dagdelen gebruik te maken van ons peuteraanbod.

Wil je ook na 12.30uur gebruik maken van ons aanbod? Dat kan! Elke dag is er de mogelijkheid om binnen schooltijden of de hele dag verlengde peuteropvang af te nemen. Wil je hier mee over weten? Neem dat contact op met locatie coördinator: Ingrid Samuels.

Na 12.30 eten we gezamenlijk een boterham en krijgen de kinderen die hier behoefte aan hebben de mogelijkheid om even te rusten (of slapen).

De buitenruimte van de Hobbit bevindt zich direct aansluitend aan de groep en geeft de peuters een geborgen eigen speelplek waar ze onder begeleiding van de pedagogisch medewerker kunnen spelen.

Benieuwd naar onze locatie? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding. Hiervoor kan je contact opnemen met locatie-coördinator: Ingrid Samuels.

BSO Ganzebloem

Ben je op zoek naar voor- of naschools opvang bij de Ganzebloem? Dan ben je hier aan het juiste adres. Elke dag bieden we een aantrekkelijk activiteitenaanbod aan kinderen van basisschool de Ganzebloem. Het is voor de kinderen heerlijk om binnen hetzelfde gebouw te kunnen blijven en direct te kunnen ontspannen na een dag school. Vanuit 3 aantrekkelijke ruimtes bieden onze vaste pedagogisch medewerkers elke dag verschillende activiteiten aan. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de interesses van de kinderen op onze BSO. Uiteraard is het nooit verplicht deel te nemen, het is immers vrije tijd! Wil je liever even uitrusten en een boekje lezen! Dat kan natuurlijk ook. We maken ook regelmatig gebruik van de gymzaal met sportmaterialen en kunnen op het schoolplein heerlijk buiten spelen op onze natuurlijke buitenspeelplaats. Ook tijdens studiedagen en vakanties zijn wij elke werkdag geopend. Benieuwd naar onze locatie? Neem contact op met locatie coördinator Ingrid Samuels oor een vrijblijvende rondleiding.

Ingrid Samuels

Locatie coördinator

Werkdagen: werkt maandag- tot en met donderdagmiddag en vrijdagochtend

040-3400132


Kindcentrum de Ganzebloem

Gandalf 2
5663 ST Geldrop

Buitenschoolse opvang

Saruman 1
5663 SK Geldrop

Groepen

Peuteraanbod Woezel
040 3400135
Peuteraanbod Pip
040 3400135
Peuter / Kleuter BSO de Hobbit
040 3400135

Groepen

BSO Korrel
040 3400000
BSO Bikkels
040 3400000
BSO Spetter
040 3400000

Landelijk Register Kinderopvang

Via onderstaande links kunt u het LRK nummer vinden van de betreffende opvangsoort. Tevens heeft u de mogelijkheid om de inspectierapporten van de GGD te downloaden.

LRK Kinderdagverblijf
LRK BSO