Kwaliteit

Begeleiding: professionele en enthousiaste medewerkers
Elke opvanggroep bij Potje Knor wordt begeleid door professionele en enthousiaste pedagogische medewerkers. De groepsleiding krijgt daarnaast regelmatig ondersteuning van stagiaires van SPW of hbo Pedagogiek. Onze orthopedagoog ziet erop toe dat al onze groepen op dezelfde wijze en volgens ons pedagogisch beleidsplan werken. Zo zorgen we dat uw kind altijd kan rekenen op goede opvang! 

Ouderraad: actieve en betrokken ouders
Potje Knor heeft ook een actieve en betrokken ouderraad. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en ziet toe op de bewaking van de kwaliteit van de opvang. Verder heeft ze inspraak bij eventuele prijswijzigingen, investeringen, uitbreidingen en inrichting van locaties. Potje Knor waardeert de motivatie van de ouders om mee te denken en ideeën in te brengen. Zo horen we van de ouders graag suggesties voor verbeteringen of ideeën voor activiteiten! 

GGD-inspecties: altijd positieve resultaten
Elk jaar komt de GGD langs op onze groepen voor een grondige inspectie. En elk jaar geeft de GGD onze opvang een positief eindoordeel. Eventuele aanbevelingen van de inspecteurs volgen we zo snel mogelijk op. Daarnaast voeren we zelf, als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid, ieder jaar een risico-inventarisatie uit voor veiligheid en hygiëne. Hiermee brengen we mogelijke gevaren van tevoren in kaart en kunnen maatregelen worden genomen om risico’s te vermijden. De kwaliteit van onze opvang willen we uiteraard waarborgen! Verloopt iets toch niet helemaal naar wens, dan proberen we altijd samen met u naar oplossingen te zoeken. Voor het uitzonderlijke geval dat dat niet lukt, hebben we een klachtenregeling en zijn we aangesloten bij een externe klachtencommissie. 
Lees de volledige klachtenregeling hier>>

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): spelen is leren!
Bij Potje Knor stimuleren we op verschillende manieren de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor gebruiken we het erkende VVE-programma Puk & Ko voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Met behulp van thema´s die aansluiten bij de belevingswereld bieden we uw kind spelenderwijs activiteiten aan die gericht zijn op interactief, betekenisvol en actief leren. Zonder dat we daarbij nadruk leggen op leren. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van uw kind. Door te spelen, ontdekken, knutselen, voor te lezen en lekker te bewegen, stimuleren we zowel taalontwikkeling als sociaal-emotionele, cognitieve, motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Maar vooral zorgen we ervoor dat uw kind een leuke tijd heeft bij ons!

Samenwerking PeuterSpeelzaalWerk (PSW): het beste van twee! 
Potje Knor werkt samen met PeuterSpeelzaalWerk Geldrop-Mierlo. Hierdoor kunt u bij ons terecht voor een unieke combinatie van dagopvang en peuterspeelzaalwerk. Potje Knor en PSW ontwikkelden samen een dagprogramma. Variatie van activiteiten, lekker spelen en de kinderen al een beetje voorbereiden op 'de grote school' staat daarbij centraal. De overgang van kinderopvang naar basisschool wordt op deze manier nog makkelijker voor uw kind!

GGD Rapporten
De GGD controleert regelmatig de kwaliteit van de opvang. De inspectierapporten van de GGD voor de dagopvang van iedere vestiging vindt u op: registratie kinderopvang Potje Knor. Klik op de vestiging om het rapport in te zien.