Wijziging opvanglocaties vanaf 6 april

Beste ouders/verzorgers,


Dinsdag 31 maart heeft de regering de bestaande maatregelen voor beheersing van het Corona virus tot 28 april verlengd.

We verwachten dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang toeneemt in de komende weken. Daarom openen we de locatie Gijzenrooiseweg weer met ingang van maandag 6 april

Dit betekent voor u:

 • De locatie Ganzebloem (Saruman 1, 5663 SK Geldrop, 06 24 35 30 77) blijft nog steeds de opvang locatie voor kinderen van de Beneden Beekloop en de Ganzebloem;
 • De locatie Coevering (Vespuccistraat 3, 5665 GM Geldrop, 040 820 09 97) blijft op alle dagen open, voor de kinderen van de Coevering én voor nieuwe aanmeldingen voor noodopvang.
 • De locatie Gijzenrooiseweg opent weer vanaf 6 april op alle werkdagen voor de kinderen van de locaties Gijzenrooiseweg, Dommeldal en Driewieler, zowel voor de dagopvang als de buitenschoolse opvang.
 • Kinderen met een SMI (Sociaal Medische Indicatie) plaats zijn ook welkom.
 • U brengt uw kind naar de afgesproken locatie en haalt uw kind daar ook op;
 • Laat ons weten als uw kind onder schooltijd op school opgevangen wordt en wij uw kind van school moeten ophalen en naar de opvanglocatie moeten brengen;
 • Alle andere maatregelen zijn nog steeds van kracht;
  • U kunt alleen gebruik maken van de opvang als u deel uit maakt van de beroepsgroepen op de lijst, of werkt in één van de vitale processen, genoemd op de lijst (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen);
  • En als uw kind ziek is, verkouden is, hoest of koorts heeft, moet u uw kind thuis houden.

Laat tijdig weten als u weer gebruik wilt maken van de opvang, zodat wij ons kunnen voorbereiden en personeel kunnen oproepen, via 040-2861185 of info@potjeknor.nl.

Bij nieuwe maatregelen of wijzigingen vanuit Potje Knor, informeren wij u opnieuw.
Wij wensen u en uw dierbaren een goede gezondheid toe!


Met vriendelijke groet,
Team Kinderopvang Potje Knor