Update rondom coronamaatregelen 15-12-2020

Wat houdt de noodopvang in?

Voor wie wordt noodopvang geboden?

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • en kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra opvang? Neem in dit geval contact met ons op.

Cruciale beroepen

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

Door wie wordt noodopvang geboden?

Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en buitenschoolse opvang). Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang.

Hoe zit het met de noodopvang in de kerstvakantie?

In de vakantieperiode (21 december 2020 t/m 3 januari 2021) zijn de basisscholen gesloten en biedt de buitenschoolse opvang noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode.

 

De kosten van de Kinderopvang

Alle ouders die gebruik maken van de kinderopvang en hun factuur volledig betalen, ontvangen zowel de toeslag als een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

  1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
  2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
  3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Op de site van de Rijksoverheid staan meer details over de vergoedingen: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders.

 

Hoe wordt de noodopvang bij Kinderopvang Potje Knor geboden?

Deze week bieden we nog op alle locaties van Potje Knor de noodopvang aan. De kinderen die gebruik mogen maken van de noodopvang zijn dus op hun eigen locatie welkom.

Vanaf de Kerstvakantie sluiten we de locaties bij de Ganzebloemschool, Beneden Beekloopschool en Sint Jozefschool (Driewieler). We vangen deze kinderen op bij de locatie Dommeldal.

De noodopvang is vanaf 21 december 2020 dus open op de volgende locaties:

  • Dommeldal (Beneden Beekloop 93, 5662 HK Geldrop)
  • Gijzenrooi (Gijzenrooiseweg 13, 5661 MA Geldrop)
  • Coevering (Vespuccistraat 3, 5665 GM Geldrop)

Wij gaan uiteraard ook in deze situatie uit van het belang van de kinderen en zullen zoveel mogelijk proberen voor de kinderen bekende gezichten in te zetten.

Wij willen dan ook graag weten of kinderen naar de noodopvang komen? Dit helpt ons enorm met onze personeelsplanning. 

Klanten van Potje Knor kunnen hun kind aanmelden via info@potjeknor.nl

Zonder aanmelding gaan wij ervan uit dat de kinderen niet komen.

 

Met vriendelijke groet,

Karen Bogers

Klantmanager Kinderopvang Potje Knor