Update rondom coronamaatregelen

Dinsdag 13 oktober jl. is er een persconferentie geweest, waarin de maatregelen voor het gehele land aangescherpt zijn. Deze maatregelen zijn van invloed op ieders persoonlijke situatie en zij dienen het doel om het aantal bewegingen en sociale contacten te beperken en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Gelukkig zijn er geen maatregelen die direct van invloed zijn op de kinderopvang en onze dienstverlening.

Wel willen wij ouders en verzorgers nogmaals wijzen op de site van de rijksoverheid, waar de actuele informatie over COVID-19 en de maatregelen voor de opvang te vinden zijn: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders
Hier hebben wij ook intern aandacht voor.

Voor ons blijft de belangrijkste maatregel dat wij 1,5 meter afstand houden tot andere volwassenen. En ook een goede (hand)hygiëne is natuurlijk van belang.
De kinderen mogen maar door één volwassene gebracht en gehaald worden en wij houden de haal- en brengmomenten kort.
Wij vragen ouders en verzorgers om daar samen met ons alert op te blijven.

Voor een uitgebreide beschrijving van onze locatie specifieke maatregelen verwijzen wij naar ons Corona protocol van augustus 2020.

Vanuit pedagogisch oogpunt kiezen we ervoor om onze medewerkers niet te verplichten een mondkapje te dragen. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen onze gezichtsuitdrukking kunnen zien, zeker de allerkleinsten zijn afhankelijk van non-verbale communicatie. Zolang wij vanuit de overheid niet verplicht worden om ouders/verzorgers, of andere bezoekers van onze locaties, een mondkapje te laten dragen, doen wij dit ook niet. Uiteraard respecteren wij het wel wanneer ouders/verzorgers zelf graag een mondkapje dragen.

Met vriendelijke groet,
Team Kinderopvang Potje Knor