Sport na school bij locatie Coevering!

Wij hebben met de buurtsportcoaches afgesproken dat onze kinderen van groep Bengel & Morrel, die op genoemde data in de BSO verblijven, ook deel mogen nemen, wanneer zij hier zin in hebben. Wij nemen de kosten voor onze rekening.