Nieuwe maatregelen Corona Virus

Geachte ouders/verzorgers,

Zondag 15 maart heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd voor beheersing van de uitbraak van het Corona virus. Hier heeft u zondagavond van ons een mail over gehad.

We merken dat weinig kinderen naar de opvang komen. Er wordt momenteel op enkele locaties een handjevol kinderen opgevangen. Uitgaande van deze situatie, hebben wij besloten om met ingang van woensdag 18 maart alle opvang te verzorgen op de locaties Coevering en Ganzebloem en de overige locaties te sluiten.

Dit betekent voor u:

  • De locatie Ganzebloem (Saruman 1, 5663 SK Geldrop, 06 24 35 30 77) wordt de opvang locatie voor kinderen van de Beneden Beekloop en Ganzebloem;

  • De locatie Coevering (Vespuccistraat 3, 5665 GM Geldrop, 040 820 09 97) wordt de opvang locatie voor de overige kinderen (Gijzenrooiseweg, Dommeldal, Driewieler en Coevering);

  • U brengt uw kind naar de locatie Coevering of Ganzebloem en haalt uw kind daar op;

  • Laat weten als uw kind onder schooltijd op school opgevangen wordt en wij uw kind van school moeten ophalen en naar de locatie Coevering of Ganzebloem moeten brengen;

  • Alle andere maatregelen zijn nog steeds van kracht;

Gekozen is voor de locaties Coevering en Ganzebloem, omdat dit grote locaties zijn, met meerdere groepsruimten, waar voldoende ruimte is en een uitdagend aanbod voor dagopvang, peuteraanbod en buitenschoolse opvang.

Laat tijdig weten als u weer gebruik wilt maken van de opvang, zodat wij ons kunnen voorbereiden en personeel kunnen oproepen, via 040-2861185 of info@potjeknor.nl.

Bij nieuwe maatregelen of wijzigingen vanuit Potje Knor, informeren wij u opnieuw.

Klik hier voor extra informatie, afkomstig vanuit het Ministerie.


Met vriendelijke groet,
Team Kinderopvang Potje Knor