Even voorstellen

Mijn naam is Annemarie de Haan en ik ben sinds 13 mei werkzaam bij de gemeente Geldrop/Mierlo als projectmedewerker voor- en vroegschoolse educatie.

Dit houdt in dat ik tot en met het eind van het jaar, af en toe op het kinderdagverblijf van uw kind aanwezig ben. Ik zal me vooral bezig houden met de kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte en de toeleiding naar zorg hiervan.

Om een beeld te krijgen van de verschillende groepen in de wijken zal ik op een aantal groepen komen observeren.

Daarnaast heb ik contacten met de zorg coördinatoren en pedagogisch medewerkers. Ook kan het voorkomen dat ik bij een zorgoverleg aanwezig ben of bij een oudergesprek. Dit uiteraard met uw toestemming.
Mocht u vragen hebben, staan mijn contactgegevens onder aan dit stukje vermeld.


Met vriendelijke groet,
Annemarie de Haan

Telefoonnummer: 0636134492
Werkdagen maandag, woensdag, vrijdag
Email: a.de.haan@geldrop-mierlo.nl