Eindelijk is het zover: we zijn weer open!

Dit betekent dat:

  • De dagopvang vanaf genoemde datum voor 0-4 jarigen volledig open is, dus ook het peuteraanbod. U kunt uw kind weer brengen en halen volgens de tijden en afspraken van uw contract.
  • De buitenschoolse opvang (BSO) zo veel mogelijk afgestemd is met de scholen en in ieder geval open is op de dagen dat uw kind naar school gaat.
  • De noodopvang blijft bestaan. Wij houden er bij het bieden van noodopvang rekening mee dat de wisselingen tussen groepssamenstelling zoveel mogelijk worden beperkt en dat de reguliere opvang hier niet onder lijdt.

Om de gezondheid van de kinderen en onze medewerkers te kunnen waarborgen houden wij ons aan de richtlijnen en maatregelen van het RIVM. Klik hier voor ons Coronaprotocol. Naast de algemene maatregelen vindt u hier ook onze locatie specifieke maatregelen. Wij vragen uw aandacht voor dit protocol.

Wij realiseren ons dat alle maatregelen nogal wat van iedereen vraagt. Het is voor ons allemaal aanpassen. Maar gezondheid en veiligheid staan voorop. We willen dat alle kinderen zoveel als mogelijk naar de opvang kunnen komen en zich ook snel weer thuis voelen. En natuurlijk willen we dat iedereen gezond blijft. Daar moeten we allemaal aan meewerken!

Wij vragen u dan ook om uw begrip en medewerking.
Team Kinderopvang Potje Knor