Deskundigheidsbevordering van onze pedagogisch medewerkers

Om in de kinderopvang te werken aan de taal- en ontwikkelingsstimulering van kinderen zijn goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers van belang. Daarnaast zijn deze vaardigheden belangrijk voor de communicatie met ouders en collega’s. Het meest recente NCKO rapport (2013) over de kwaliteit van de kinderopvang laat zien dat een aantal interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers nog verder verbeterd kan worden.
De overheid stelt geld beschikbaar voor het volgen van trainingen gericht op verbeteren van taal- en interactievaardigheden. In de regeling zijn twee trainingsprogramma’s opgenomen: 'Oog voor Interactie' van het Nederlands Jeugdinstituut en 'TINK' van Sardes.

Kinderopvang Potje Knor hecht veel waarde aan de permanente bijscholing van onze pedagogisch medewerkers.
In de periode van half mei 2016 tot december 2016 gaan bijna al onze pedagogisch medewerkers de training Oog voor interactie van het Nederlands Jeugdinstituut volgen. In deze training werken de pedagogisch medewerkers aan een versterking van hun taal- en interactievaardigheden op de groep. De training wordt uitgevoerd door drie trainers van KNGO Training en Coaching in Kinderopvang.
Onderdeel van de training is het kijken naar video-opnames van eigen interacties met kinderen op de groep. Uit onderzoek blijkt dat deze werkwijze het meest effectief is als het gaat om het bewust worden en het versterken van de eigen vaardigheden.
In deze periode zal er dus gefilmd gaan worden op de groepen. Wij hopen dat u er geen bezwaar tegen heeft dat wij uw kind filmen in de interactie met onze medewerkers. We filmen alleen in de periode dat er getraind wordt. De beelden worden alleen gebruikt ten dienste van deze training en zullen na de training vernietigd worden. Indien u wel bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de pedagogsich medewerkers op de groep.

Alle medewerkers hebben er veel zin in en hopen hiermee nóg meer voor de ontwikkeling en de ondersteuning van de kinderen op de groep te kunnen betekenen.
Bent u benieuwd hoe deze bijscholing tussentijds verloopt? Vraag er gerust naar op de groep!