Aangescherpte maatregelen Corona Virus

De aanscherping van de huidige maatregelen die maandag 23 maart doo het kabinet bekend zijn gemaakt, hebben ook impact voor de kinderopvang. 

Op onze locaties hebben wij ook een aantal maatregelen aangescherpt:

  • Wij werken in kleine groepen. Wij zien dat er een lichte stijging is in het aantal kinderen dat gebruik maakt van onze opvang. Ook in de opvang hanteren wij een groepsgrootte van maximaal 8 kinderen in 1 ruimte;
  • Wij wassen regelmatig onze handen en vragen de kinderen dit ook te doen;
  • De groepsruimtes, die in gebruik zijn worden zorgvuldig gereinigd;
  • Wij vragen extra aandacht voor het afstand houden van 1,5 meter. De geldt voor de medewerkers op kantoor en wij vragen dit ook aan u als volwassenen. Let hierop bij het halen en brengen. Onze pedagogisch medewerkers blijven in contact met de kinderen, dit is onderdeel van ons werk;
  • Tenslotte vragen wij om niet met twee volwassenen tegelijk de groep te betreden. Ziet u dat er meer dan twee volwassenen en de aanwezige pedagogisch medewerkers op de groep zijn, dan vragen wij u even te wachten alvorens de groepsruimte te betreden.

De locaties die nu open zijn hebben meerdere, ruime, groepsruimten en speelhallen. De kinderen kunnen op voldoende afstand van elkaar spelen. Bij het maken van de personeelsplanning houden we rekening met welke kinderen we verwachten. We plannen dan, zoveel we kunnen, de ‘vaste gezichten’ in voor de kinderen. Als er meer kinderen aangemeld worden voor een locatie, dan openen we die ook weer.