Wat kunnen we voor u betekenen

Leuke activiteiten in een ontspannen sfeer

Potje Knor biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot dertien jaar. Deze opvang stemmen we zoveel mogelijk af op de wensen van het kind. De kinderen krijgen volop ruimte om hun eigen activiteiten te doen. Sport- en spel, lezen, luisteren naar muziek, knutselen, buiten spelen; noem maar op! De begeleiding zorgt dat elk kind op zijn eigen manier even kan bijkomen van de schooldag. Maar ook op vrije dagen en in schoolvakanties stellen we voor de kinderen een uitgebreid activiteitenprogramma, sportprogramma of creativiteitsprogramma samen. We volgen hierbij ons pedagogisch beleid. 

Met ingang van januari 2019 heeft Kinderopvang Potje Knor twee pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches. Zij dragen bij aan de kwaliteit van de opvang en hebben twee belangrijke taken. Ze houden zich enerzijds bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. Anderzijds zorgen zij als coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

Lees hier het volledige algemene pedagogische beleidsplan en de inzet pedagogisch beleidsmedewerkers. Iedere locatie heeft ook nog een eigen locatiespecifiek werkplan. Deze werkplannen kunt u opvragen bij onze pedagogisch medewerkers. 

Voor meer informatie over ons pedagogisch beleid kunt u contact opnemen met Karen Bogers op 040 2861185 of via K.Bogers@potjeknor.nl.

Samenwerking met basisscholen
Potje Knor heeft met alle basisscholen in Geldrop afspraken gemaakt voor het verzorgen van buitenschoolse opvang. De kinderen worden door ons opgehaald bij school en naar de opvang gebracht. Bij verschillende basisscholen bieden we zelfs opvang op of nabij het schoolterrein. Potje Knor biedt verschillende mogelijkheden voor buitenschoolse opvang: voorschoolse en naschoolse opvang of een schooltotaalpakket. 

Schooltotaalpakket: professionele opvang, voor én na school, tijdens vakantie en met studiedagen
Met het schooltotaalpakket bent u zowel voor school als na school verzekerd van professionele en betrouwbare opvang. 's Morgens zet u uw kind af bij de opvang en wij zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. Na school kan uw kind even lekker bijkomen van de schooldag. U kunt met een prettig gevoel naar uw werk: u weet dat uw kind de hele dag in goede handen is! 
Opvang tijdens de schoolvakanties en tijdens studiedagen behoort ook tot de mogelijkheden.


“De buitenschoolse opvang van Potje Knor is voor ons een uitkomst! Ik breng mijn dochtertje voor school naar de opvang en ik haal haar daar eind van de middag weer op. De opvang brengt haar naar school en ook tussen de middag blijft ze in de opvang over. Tijdens het overblijven op school raakte mijn dochtertje vaak verloren. Ze is net vier en nogal klein. En de aula is stampvol, terwijl per 40 kinderen, maar één overblijfouder is. In de opvang eet ze in een klein groepje haar boterhammetjes en ze doen een paar spelletjes. Daarna brengen ze haar weer terug naar school. En na de schooldag wordt ze weer keurig opgehaald met eigen vervoer van de opvang. Wij kunnen nu met een gerust hart gaan werken!”